Grupa dzieci 4-letnich

Grupę prowadzą :mgr R.Starzec i mgr J.Zembol pomoc wych.K.Kultys