Grupa Małe Misie 2-maluszki

Wych. Justyna Oprzędek
Pomoc wych. Ewa Gryz