Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Jordanowie informuje, że sprawozdania finansowe przedszkola za rok  2019 zostały zamieszczone na BIP Miasta Jordanowa
https://bip.malopolska.pl/umjordanow,a,1755562,przedszkole-miejskie-sprawozdania-finansowe-bilans-rachunek-zyskow-i-strat.html


Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Jordanowie informuje, że sprawozdania finansowe przedszkola za rok  2018 zostały zamieszczone na BIP Miasta Jordanowa
https://bip.malopolska.pl/umjordanow,a,1601159,przedszkole-miejskie-sprawozdania-finansowe-bilans-rachunek-zyskow-i-strat.html