Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Jordanowie ogłasza rekrutację

do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

na rok szkolny 2023/2024

w terminie od 27 lutego do 15 marca 2023 

 

zgodnie z załączonym harmonogramem.

Prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów i podawanie rzetelnych informacji, potwierdzonych pieczątkami.

DOKUMENTY POBIERAMY ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA LUB BEZPOŚREDNIO W PRZEDSZKOLU

W GODZINACH 8 00-16 00. OD 27 LUTEGO 2023 r.

WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI SKŁADAMY W PRZEDSZKOLU

DO 15 MARCA DO GODZINY 16.30.

DOKUMENTY DO POBRANIA W DZIALE INFORMACJE DLA RODZICÓW -> REKRUTACJA !

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Jordanowie:

Danuta Pindel