Zwracamy się do Was z prośbą o włączenie się w akcję organizowaną przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  w Juszczynie pod hasłem ,,Wyjątkowa skarpetka".

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny ,ale szczególnie nam bliski Światowy Dzień Zespołu Downa.Święto ustanowiono w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa.Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Stanów Zjednoczonych.Data nie jest przypadkowa ponieważ wada genetyczna powodująca Zespół Downa związana jest z występowaniem w 21 parze trzeciego chromosomu -stąd 21 marca.Kolorowe skarpetki nie do pary stały się symbolem światowego Dnia Zespołu Downa ponieważ chromosom ten ma kształt skarpetki.Ich różnorodność i wielobarwność są wyrazem tolerancji i znakiem,że mimo odmienności możemy w pełni cieszyć się życiem.

Nie wszystkie dzieci mogą komunikować się za pomocą mowy,ale wszystkie dzieci bardzo tego chcą.Na szczęście istnieją metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC),które w inny sposób pozwalają wyrazić myśli,porozmawiać z kimś,uczestniczyć w zabawie.Dzieci używają gestów,obrazków lub liter,które zastąpią im słowa.

Zachęcamy do udziału w naszej akcji,Razem stwórzmy najdłuższy sznur,,Wyjątkowych skarpetek". Życzymy dobrej zabawy!

                                           Nauczyciele,opiekunowie oraz dzieci z OREW Juszczyn

 

Oczywiście całe nasze przedszkole bierze udział w akcji.