Grupa dzieci 5-letnich

Wych:mgr Katarzyna Krzyśków