Realizacja bezpłatnej opieki w ramach podstawy programowej od godz.7.30-12.30.

Przedszkole świadczy bezpłatną opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, każda następna rozpoczęta godzina to koszt 1,00zł.

Opłata za przedszkole w miesiącu listopadzie będzie pobierana od 21.11.2019r-29.11.2019r.od g.9.00-16.00.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT W TERMINIE!

W roku szkolnym 2019/2020 opłata za przedszkole będzie pobierana od 20-go każdego miesiąca w kolejnych 5-ciu dniach roboczych z wyjątkiem miesiąca grudnia.