OPŁATY  NA ROK  SZKOLNY  2019/2020

   stawka żywieniowa: 9.00 zł

       w tym śniadanie: 3.00 zł

                      obiad: 4.00 zł

          podwieczorek: 2.00 zł

 

REALIZACJA BEZPŁATNEJ  OPIEKI  W RAMACH  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ 

       od godz.7.30-12.30.

 Przedszkole świadczy bezpłatną opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, każda następna rozpoczęta

godzina to koszt 1,00zł.

Opłata za przedszkole w miesiącu listopadzie

będzie pobierana od

21.11.2019r-29.11.2019r.od g.9.00-16.00.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT W TERMINIE

Dziękujemy!

W roku szkolnym 2019/2020 opłata za przedszkole będzie pobierana od 20-go każdego miesiąca w kolejnych 5-ciu dniach roboczych z wyjątkiem miesiąca grudnia.